USŁUGI

KING świadczy szereg usług w zakresie gospodarki komunalnej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

Wywóz odpadów komunalnych

Powstające w gospodarstwach domowych lub w efekcie prowadzonej działalności gospodarczej odpady komunalne, gromadzone są w pojemnikach i kontenerach. Dysponujemy specjalistycznym taborem: samochodami przeznaczonymi do odbioru odpadów w pojemnikach oraz samochodami kontenerowymi transportującymi kontenery i prasokontenery.

W celu usprawnienia współpracy nasi klienci mogą wybierać w dogodnych dla nich systemach usług:

 • umowa stałej współpracy oparta o harmonogram wywozu nieczystości,
 • umowa stałej współpracy oparta na zgłoszeniu telefonicznym,
 • zlecenia okresowe dla podmiotów prowadzących działalność np. w sezonie letnim.

Pojemniki do gromadzenia odpadów:

 • z tworzywa sztucznego, wykonane z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości,
 • o pojemności 120 i 240 litrów posiadające dwa kółka oraz 1100 litrów - pojemniki na czterech kółkach,
 • charakteryzują się dużą odpornością mechaniczną, trwale zachowują funkcje użytkowe i estetyczne, są ergonomiczne, odporne na niskie temperatury i chemikalia.

Tworzywa i komponenty barwiące wykorzystywane przy produkcji pojemników nie zawierają kadmu, ołowiu ani innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska.

Do wywozu większych ilości odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych, wykorzystywane są:

 • kontenerowe zamknięte o pojemności 10 m3
 • prasokontenery – stacjonarne lub przewoźne

do góry ↑

Wywóz odpadów budowlanych

Natomiast do transportu odpadów poremontowych, gruzu, odpadów o większej kubaturze, odpadów zielonych przeznaczone są:

 • pojemniki otwarte lub zamknięte o pojemności 5, 7, 10, 22 i 40 m3

Ważną formą wywozu odpadów budowlanych i gruzu jest ich gromadzenie w workach typu Big-Bag. Worki takie można nabyć w naszej siedzibie, a po zapełnieniu zgłosić telefonicznie do zabrania. Jest to niezwykle atrakcyjna forma szczególnie przeznaczona dla klientów, którzy posiadają niewielkie ilości odpadów poremontowych.

do góry ↑

Wywóz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Zbieranie odpadów niebezpiecznych odbywa się w szerokiej gamie pojemników specjalistycznych, przygotowanych do transportu do punktu magazynowania, bądź unieszkodliwiania. Każdy rodzaj odpadu gromadzony jest selektywnie. Poszczególne ceny dla odbioru każdego rodzaju odpadu ustalane są indywidualnie dla każdego klienta i odbioru.

Pojemniki posiadają odpowiednie atesty bezpieczeństwa i wraz z pojazdami przeznaczonymi do transportu spełniają wymogi ADR.

Transport odpadów niebezpiecznych wykonywany jest zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawnych. Prowadzimy pełną obsługę w zakresie prowadzenia dokumentacji precyzującej obrót odpadami.

Przy ul. Grottgera 16a prowadzony jest punkt zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, działający na następujących zasadach:

 • Punkt przyjmuje odpady elektryczne i elektroniczne od mieszkańców bez dodatkowych opłat.
 • Odpady od przedsiębiorców i instytucji przyjmowane są za opłatą, którą należy wcześniej ustalić telefonicznie.
 • Każdą chęć dostarczenia odpadów ZSEE, zarówno od mieszkańców jak i przedsiębiorców, do punktu należy wcześniej zgłosić telefonicznie umawiając się na precyzyjny termin.
 • Dowiezienie i rozładunek odpadów w wyznaczonym miejscu odbywa się na własny koszt przekazującego.
 • Punkt zbiórki czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00.
 • W punkcie zbiórki można pozostawić wyłącznie odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych np.: lodówki, zamrażarki, telewizory, radia, monitory, komputery, telefony, grzejniki elektryczne, żelazka, mikrofalówki, miksery, opiekacze itp

do góry ↑

Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w punktach zbiorczych rozmieszczonych na terenie miasta Słupska i okolicznych miejscowości. Usługa ta jest również dostępna dla przedsiębiorstw i instytucji za dodatkową opłatą. Obejmuje ona:

 • selektywne gromadzenie i transport bezpośrednio do miejsc odzysku,
 • wstępna obróbka i przygotowanie do transportu poszczególnych surowców,
 • stała współpraca z recyklerami.

Pojemniki stosowane do selektywnego gromadzenia surowców stosuje się pojemniki o pojemności od 1,5 m3 z tworzywa sztucznego i metalowe ocynkowane ogniowo.

do góry ↑

Odbiór azbestu

Posiadamy duże doświadczenie w odbiorze odpadów zawierających azbest (np. eternitu). Oferujemy konkurencyjne ceny odbioru i unieszkodliwiania.

W zakresie odbioru odpadów zawierających azbest istotne jest właściwe przygotowanie i oznakowanie odpadów do transportu. Wzorcowo przygotowane odpady zostały zaprezentowane na poniższych rysunkach.

do góry ↑

Pielęgnacja terenów zielonych

Poprzez pielęgnacę terenów zielonych rozmumiemy koszenie trawników, przycinanie krzewów i drzew, grabienie liści itp... My dbamy o ogrody.

Posiadamy wykwalfikowanę kadrę, oraz profesjomalny sprzęt.

do góry ↑

Usługi sprzątania

Usługi sprzątania świadczone są głównie dla klientów korzystających jednocześnie z usług odbioru odpadów komunalnych. Jednak specjalizujemy się także w świadczeniu usług jednorazowego doprowadzenia do porządku większych obszarów miejskich, ale także leśnych i innych. W tym obszarze oferujemy:

 • utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych,
 • sprzątanie terenów wewnętrznych (np. klatki schodowe, biura),
 • oczyszczanie zimowe, tzw. Akcja Zima- odśnieżanie, posypywanie solanką, piaskiem, mieszanką,
 • pielęgnacja terenów zielonych (np. koszenie trawy, przycinanie żywopłotów),
 • obsługa imprez masowych w zakresie wywozu odpadów

Wszystkie nasze propozycje pozwalają naszym klientom skoncentrować się ich głównej działalności, pozostawiając problem odpadów nam - specjalistom.

do góry ↑

Wynajem i serwis toalet przenośnych

Teraz możemy obsłużyć Państwa kompleksowo, zapewniając wywóz odpadów jak i serwis toalet przenośnych na terenach budowy, imprezach itp. Zapewniamy darmową dostawę polegającą na ustawieniu i przygotowaniu do eksploatacji naszych kabin oraz regularny serwis (obsługa) toalet przenośnych, który obejmuje:

 • opróżnienie zbiornika na fekalia,
 • mycie i dezynfekcję kabiny,
 • zalanie zbiornika dezynfekująco - zapachowym płynem sanitarnym,
 • uzupełnienie papieru toaletowego.

Dysponujemy samochodami wyposażonymi w narzędzia do serwisowania toalet gwarantującymi bezpieczeństwo i estetykę wykonywanych serwisów.

Oferowane przez nas toalety wyposażone są we własne, szczelne zbiorniki na fekalia. Wykonane są z twardego polietylenu, który nie absorbuje nieprzyjemnych zapachów oraz zapewnia estetyczny wygląd. Pozwala to utrzymać toalety w znakomitym stanie technicznym i sanitarnym.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadamy stosowne zezwolenia na opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych.

Z nami mogą się Państwo czuć BEZPIECZNIE, ponieważ korzystając z naszych usług macie Państwo gwarancję współpracy z PROFESJONALNĄ firmą działającą zgodnie z obowiązującym prawem.

do góry ↑

Opróżnianie szamb oraz przydomowych oczyszczlni ścieków

Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy w zakresie usług asenizacyjnych.
Miło nam powiadomić o powiększeniu naszej oferty właśnie usługę wywozu nieczystości z:

 • szamb, oraz
 • przydomowych oczyszczlni

Nasza flota otrzymała specjalistyczny pojazd pozwalający do obsługi w najwyższych standardach opróżniania zbiorników osób prywatnych jak i firm

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku posiadamy stosowne zezwolenia na opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych.

do góry ↑