ul. Grottgera 16 G, 76-200 Słupsk

KING - Gospodarka odpadami Słupsk i okolice

Skontaktuj się z nami: 59 842 70 50 Menu

Usługi

Zbieranie odpadów niebezpiecznych odbywa się w szerokiej gamie pojemników specjalistycznych, przygotowanych do transportu do punktu magazynowania, bądź unieszkodliwiania. Każdy rodzaj odpadu gromadzony jest selektywnie. Poszczególne ceny dla odbioru każdego rodzaju odpadu ustalane są indywidualnie dla każdego klienta i odbioru.

Pojemniki posiadają odpowiednie atesty bezpieczeństwa i wraz z pojazdami przeznaczonymi do transportu spełniają wymogi ADR.

Transport odpadów niebezpiecznych wykonywany jest zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawnych. Prowadzimy pełną obsługę w zakresie prowadzenia dokumentacji precyzującej obrót odpadami.

Przy ul. Grottgera 16a prowadzony jest punkt zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, działający na następujących zasadach:

  • Punkt przyjmuje odpady elektryczne i elektroniczne od mieszkańców bez dodatkowych opłat.
  • Odpady od przedsiębiorców i instytucji przyjmowane są za opłatą, którą należy wcześniej ustalić telefonicznie.
  • Każdą chęć dostarczenia odpadów ZSEE, zarówno od mieszkańców jak i przedsiębiorców, do punktu należy wcześniej zgłosić telefonicznie umawiając się na precyzyjny termin.
  • Dowiezienie i rozładunek odpadów w wyznaczonym miejscu odbywa się na własny koszt przekazującego.
  • Punkt zbiórki czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00.
  • W punkcie zbiórki można pozostawić wyłącznie odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych np.: lodówki, zamrażarki, telewizory, radia, monitory, komputery, telefony, grzejniki elektryczne, żelazka, mikrofalówki, miksery, opiekacze itp

Kontakt

Biuro obsługi klienta

ul. Grottgera 16 G
76-200 Słupsk

59 842 70 50
660 431 918

Kontakt mailowy

Biuro obsługi klienta:

Ochrona środowiska: